Årsag til renoveringen


I 2007 blev der foretaget en tilstandsvurdering af afdelingen. Vurderingen viste, at alle varmtvandsrør i afdelingen er meget tyndslidte pga. turbulenskorrosion. Da det ikke er muligt at lodde på rørene, og de ikke kan samles efter reparation med traditionelle metoder, anbefalede vurderingsrapporten, at samtlige varmtvandsrør i afdelingen skulle skiftes ud.

Tilstandsvurderingen fandt endvidere, at der er mindre skader på betonelementer i afdelingen, og at tætning og fugning i elementsamlinger er mangelfuld. Derfor anbefalede vurderingsrapporten, at betonelementer istandsættes og elementsamlinger tætnes/fuges, samt at der udføres tæt afdækning af betonelementernes oversider.

I Alhambra bygningen kunne der konstateres en del nedbrydning på facader og gavle. Det blev anbefalet, at disse derfor skulle istandsættes.

På tagene blev der registreret utætte samlinger mellem trapezpladerne, hvor fygesne kan trænge ind ved tagfod og i knæk mellem plader. Popnitter/skruer er i et stort omfang faldet ud, hvilket medfører at der er huller i tagbelægningen. Isoleringen ligger ikke plant og er defekt. Tilstandsvurderingen anbefalede derfor, at tagbelægningen udskiftes.

I Alhambra bygningen er endvidere registreret defekte skorstene og brandkammene er i dårlig stand. Der er spor efter vandskader på loftet. Derfor anbefalede vurderingsrapporten, at tagbelægning, skorstene og brandkamme repareres, eller at man alternativt udskifter taget.

Hvad angår vinduer og døre, så er alle fuger i vinduespartier og vinduesbånd registreret defekte. Beslag og tætningslister er defekte. Anbefaling var derfor, at fuger udskiftes, beslag eftergås og tætningslister udskiftes.

På baggrund af ovenstående søgte afdelingen LandsByggeFonden om støtte til at foretage den nødvendige renovering. I 2010 gav LandsByggeFonden tilsagn om at yde støtte og i marts måned 2014 gik man i gang.
Cookies

Kontakt

Sdr. Boulevard 50, st.
1720 København V
Tlf.: 33 31 31 68
Fax: 33313068
Email: afd60@aab.dk

Kontortider

Mandag: 18:00 til 19:00
Telefon: 33 31 31 68
E-mail: afd60@aab.dk