Referat af medlemsmødet den 31. august 2015

 
Valg af dirigent:
David Jennow fra AAB’s organisationsbestyrelse blev valgt enstemmigt som dirigent
Beboerne Sofie Astor og Hanna Pedersen blev valgt enstemmigt som stemmetællere
 
Formandens beretning – følgende blev efterfølgende diskuteret:
- Videoovervågning og nyt låsesystem
- Udbygning af legefaciliteter i gården
- Larm fra børn i gården
- Mulighed for gårdudvalg
- Problemer med sortering af skrald
- Cykelfaciliteter i Saxogade
- Misbrug af parkeringskælder
- Mulighed for involvering af børn når legefaciliteter i gården udbygges
 
Afstemning (Vedtaget): 98 stemte for formandens beretning; 2 stemte blankt; og 0 stemte imod.
 
Orientering om helhedsplan – ved Peter Stagegaard:
Som følge af helhedsplanen har afdelingen fået ny tagbeklædning, 300-400 mm. isolering i tagrummet så beboerne under tagdækket har en mere isoleret bolig, der er renoveret vinduer og sågar sat nye vinduer i Alhambra bygningen. Endvidere er der i dækket og kælderen i Alhambra bygningen blevet lavet understøtning i de bærende dele, og parkeringskælderen er blevet eftergået, der er ombygget 12 korridorlejemål til 7 fine handicapvenlige boliger hvoraf de 6 er lejet ud. Kort sagt en fin forbedring over alt.
 
Tidsplan: Enemærke & Pedersen har meldt ud, at de regner med at være færdig omkring 1. oktober. Peter Stagegaard mener dog, at det er mere sandsynligt midt oktober. Ifølge udbudstidsplanen skal sagen være færdig med udgangen af november, så tidsplanen holder fint.

Set i bagspejlet har Enemærke & Pedersen fået lov til at sprede sig ud over lidt for mange lejemål, hvilket har øget presset på badeværelsefaciliteterne og beboerne.

Økonomi: Huslejestigningen som følge af helhedsplanen vil træde i kraft fra 1. januar 2016. Stigningen vil være som oplyst på medlemsmødet i 2012. Huslejestigningen varsles med udgangen af september måned. Den endelige opgørelse for helhedsplanen kommer senere i 2016.

Der har været et merforbrug under nogle af byggesagerne. Hele helhedsplanen består af 4 byggesager:
1) Opretningen (finansieringsstøtte LandsByggeFonden)
2) Tilgængelighed (finansieringsstøtte LandsByggeFonden)
3) Miljø (finansieringsstøtte LandsByggeFonden)
4) Vedligeholdelse/forbedring (støtte af AAB trækningsretsmidler og delvis egenfinansieret af afdelingen selv)

På de støttefinansieret sager er der et merforbrug på ca. 4 mio. kr. og disse tager LandsByggeFonden til efterretning, så der regnes med yderligere støttefinansiering til disse merudgifter.

På de ikke-støttefinansierede sager (vedligeholdelse og forbedring) er der et merforbrug på ca. 500.000 kr.

Udover ekstraudgifterne er der også nogle besparelser i budgettet på byggelånsrenterne, da disse er blevet lavere end ventet. Disse besparelser udgør ca. 1 mio. kr. Derudover er der henlagt ca. 1 mio. kr. til tagarbejder, som også skal fratrækkes det endelig regnskab.

Til ovenstående skal siges, at der stadig forhandles med entreprenøren om nogle krav, så sagen kan ikke gøres endeligt op endnu.

Det endelige regnskab af helhedsplanen forventes i foråret 2016. Regnskabet skal godkendes af Københavns Kommune og LandsByggeFonden, hvorefter den endelige regulering vil kunne opgøres, som højst sandsynlig vil betyde yderligere huslejestigning.

Følgende blev efterfølgende diskuteret:
- Containere på Letlandsgade og Saxogade flyttes snarest
- Vandnedløb i parkeringskælderen skal undersøges af byggesagen
- Problemer med vandhaner kan desværre ikke løses af byggesagen
- Port i gården ved siden af KOST larmer, når den lukkes. Byggesagen undersøger sagen
 
Orientering om regnskab 2014:
- Varmeregningen er generelt steget efter indførelse af fjernaflæsning. Bestyrelsen vil undersøge, om der er sket en fejl.
 
Godkendelse af driftsbudget for 2016:
- Enstemmigt vedtaget.
 
Indkomne forslag fra beboere – Tilladelse til at holde husdyr i afdelingen:
Afstemning (Nedstemt): 31 stemte for; 2 stemte blankt; og 59 stemte imod.
 
Valg:
- Ashraf Tabassum blev genvalgt som formand
- Charles Thomassen blev genvalgt som afdelingsbestyrelsesmedlem
- Mohammad Nawaz blev genvalgt som suppleant
 
Eventuelt:
Klage over støj fra arrangementer i nærområdet, særligt i forbindelse med Distortion. Bestyrelsen vil se på muligheden for at bestille et vagtfirma i 2016.
Cookies

Kontakt

Sdr. Boulevard 50, st.
1720 København V
Tlf.: 33 31 31 68
Fax: 33313068
Email: afd60@aab.dk

Kontortider

Mandag: 18:00 til 19:00
Telefon: 33 31 31 68
E-mail: afd60@aab.dk